Zesplatnění

je právní úkon, kterým věřitel prohlásí celý úvěr za splatný, tzn. že vyzve dlužníka k úhradě celé zbývající dlužné částky včetně úroků a poplatků