Zástavní právo zákonné

  • Zákonné zástavní právo vzniká automaticky při splnění zákonem předpokládaných podmínek. Jedná se např. o občanský zákoník (§ 672 upravuje vznik zástavního práva pronajímatele k movitým věcem nájemce), zákon o vlastnictví bytů (§ 15), obchodní zákoník (§ 535, § 608, § 628, § 707).
  • Obchodní zákoník v jednotlivých případech stanoví, že takto zřízené zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy. Tuto úpravu však nereflektuje insolvenční právo. Ke vzniku zákonného zástavního práva není třeba projevu vůle zúčastněných subjektů.