Věřitel

- je osoba, která něco půjčila dlužníkovi (zpravidla peníze)