Zástavní právo exekutorské

  • Exekutorské zástavní právo je oprávněn zřídit ve prospěch oprávněného na nemovitostech povinného exekutor k zajištění uspokojení pohledávky oprávněného, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce.
  • Je alternativou k vedení exekuce prodejem nemovitostí, která je podmíněna účelností ve vztahu k vymáhané pohledávce.

Právní úprava tohoto zajišťovacího institutu je obdobná jako v případě řízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem.