Insolvence

neboli osobní bankrot, nebo také soudní oddlužení

- je to stav, kdy člověk požádá soud o oddlužení