Oprávněný

- se stává věřitel, kterému dlužník neplní smluvené plnění a svou pohledávku (dluh) začal vymáhat soudně či exekučně