Dobrý den, naše webové stránky procházejí nutnými úpravami a inovacemi, jejich zkušební verzi si můžete prohlédnout na následujícím odkazu

www.raga-finance.cz

EXEKUČNÍ GRAF.pdf (99761)

Poznámka k informacím uvedeným v exekučním grafu:

Exekuce může být skončena také zastavením, k němuž může dojít pouze na základě v zákoně uvedených důvodů (více na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti). Bude-li exekuce zastavená, může být náhrada nákladů uložena i oprávněnému.

Výhody soudního oddlužení

 • Dlužník získává okamžitě soudní ochranu před věřiteli
 • Vymahači a dokonce ani exekutoři nemohou proti dlužníkovi dále postupovat
 • Až 70% všech dluhů může být reálně soudem odpuštěno
 • Všechny dluhy jsou sjednoceny, dochází k výraznému snížení výše měsíční platby na úhradu závazků
 • Okamžité zastavení nárůstu úroků a jiných penalizací
 • Dlužník již nemusí komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory
 • Neoprávněně navýšené dluhy lze úspěšně napadnout a snížit na zákonnou výši
 • Jediná reálná možnost, jak se efektivně zbavit dluhů jednou pro vždy

POZOR ZMĚNA ORGANIZACE WEBU, JEDNOTLIVÉ NABÍDKY NALEZNETE V HORNÍM MENU

!!!POZOR ZMĚNA EMAILOVÉ ADRESY!!!

(viz kontakty v levém sloupci dole)

Exekuce, vymahači, majetek třetích osob – Důležité informace pro dlužníky

V České republice se vykoná za jeden kalendářní rok přes 1.000.000 exekucí. Exekuce vykonávají exekutoři nejčastěji formou srážek ze mzdy dlužníka (exekutor Vám ponechává pouze nezabavitelné minimum), či mobiliární exekucí v místě pobytu (POZOR MOBILIÁRNÍ EXEKUCE MŮŽE PROBĚHNOUT I TAM, KDE DLUŽNÍK NEMÁ ADRESU TRVALÉHO POBYTU, exekutorovi stačí právní domněnka, že se v uvedeném místě dlužník zdržuje!) dlužníka, zajištěním a následným prodejem hmotného i nehmotného majetku.

Přibývá excesů exekutorů a jejich vykonavatelů. Politickým stranám se exekutoři vymkli kontrole díky téměř neomezeným pravomocem. Policie musí v případě domovní prohlídky žádat soud o souhlas, exekutor může kdykoliv a kamkoliv! Jedná se o obrovskou pravomoc a zásadní prolomení základního ústavního práva na soukromí a nedotknutelnost obydlí!

Co exekutor může?

 1. Obstavit Váš účet, mzdu, finanční aktiva (stavební spoření, penzijní připojištění, vklady, atp.).
 2. Vstoupit do jakýchkoliv prostor, u kterých se domnívá, že se na místě nacházejí věci dlužníka (praxe ukázala, že exekutorovi stačí pouze právní domněnka – dlužník či třetí osoby se pak musí mnohdy proti postupu exekutora či jeho vykonavatelů složitě soudně bránit) a může tak vstupovat do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti (odvrtání zámků za asistence Policie ČR).
 3. V mobiliární exekuci zabavují exekutoři vše až na snubní prstýnek, věci osobní, hygienické, lékařské potřeby a předměty nezbytně nutné pro zaměstnání (i v těchto případech bohužel dochází k častým excesům). Je třeba si uvědomit, že exekutor je podnikatel, kterému jde o zisk. Exekutorům náleží odměna z vymožené částky a zaplacení provedených úkonů. Exekutoři tak často provádějí exekuce na bezcenné věci, díky nimž si účtují další mnohatisícové náklady za tyto úkonové práce. Většina zabavených věcí však ani nepokryje náklady na exekuci. Dlužník po ukončení mobiliární exekuce zpravidla ještě větší dluhy, než před ní!

Neplatič je osoba, která nezvládne hradit své závazky. Systém vymáhání je natolik složitý a zákonem špatně ošetřený, že na dlužnících byl založen výnosný obchod formou takzvaných nekonečných exekucí. Základním principem nekonečných exekucí je maximální výtěžnost díky vykázaným úkonům inkasních agentur, advokátních kanceláří a exekutora. Dlužníci jsou tak často donuceni žít na životním minimu po celý život, neboť dluh jim narůstá rychleji, než jej stačí splácet. Většina exekucí v ČR bohužel nevede k umoření dluhu dlužníka, ale naopak dluhy dlužníků ještě zvyšuje. Dlužník se tak ocitá v pasti.

Exekuce na cizí majetek se stala řízeným businessem!

Největším fenoménem jsou řízené exekuce na majetek osob blízkých dlužníka! Exekutorovi stačí pouze právní domněnka, že dlužník byl přítomen na adrese rodinného příslušníka, kamaráda, pronajímatele bytu a díky laxnímu zákonu si může odůvodnit vstup do prostor bez přítomnosti majitele nemovitosti, kde dlužník třeba nikdy nebyl, nebo již dávno prostory neužívá.

Prokazování vlastnictví.

Prokazování vlastnictví věci je velice složité. Většina domácností nakupuje prostřednictvím účtenky (malého daňového dokladu). Na těchto dokladech není uveden vlastník a díky tomu si exekutoři úspěšně nárokují zabavený majetek, který často dlužníkovi nepatří. Odhady ukazují, že byl takto zabaven majetek v řádech stovek milionů a prodán za zlomek její užitné hodnoty. Úspěšně se bránit proti postupu exekutora či jeho vykonavatelů lze soudní cestou. Ale tento postup je velmi náročný a mnohdy skutečné vlastnictví nelze prokázat.

DOPORUČENÍ: Prevence před případnou exekucí pro osoby nedlužící.

Hlavní a nejúčinnější prevencí je nákup jakéhokoliv majetku na velký daňový doklad (fakturu). Tento doklad se nevystavuje standardně a je třeba o něj požádat samostatně. Na faktuře jsou uvedeny osobní údaje kupujícího! Prodávající ho musí na požádání vždy vystavit. Tyto dokumenty archivujte! Nikdy nevíte, kdo a kdy se v rodině zadluží. Doporučujeme tedy vždy nakupovat zboží zásadně na fakturu s jasně definovaným kupcem. V budoucnu se jako ne-dlužník vyhnete případným exekucím na majetek údajného dlužníka a zabavení Vašeho majetku, i když nic nedlužíte.

Jak dlužník zamezí exekuci.

Exekuci lze zamezit úhradou dluhu, jakmile jste za dluh odsouzení. Pokud však na úhradu dluhu dlužník nemá, měl by okamžitě konat. Dluh mu totiž zahájením exekuce často několikanásobně naroste. Jedinou šancí, jak se vyhnout exekucím, je v ČR soudní oddlužení – lidově osobní bankrot (má-li dlužník více závazků vůči více věřitelům a splňuje-li podmínky kladené Insolvenčním zákonem). I v této oblasti panuje mnoho dezinformací a záměrně šířených nepravdivých informací.

Statistika: Každého třetího dlužníka evidovaného v registru čeká do několika týdnů exekuce. Následky Exekucí dlužník pociťuje několik dalších let - život na hranici chudoby plný pohrůžek, vydírání a ponižování.

 Co dlužníka čeká:
1) exekuce na plat (exekutor Vám ponechá nezabavitelné minimum)
2) prodej nemovitostí (prodej se týká i nemovitostí na hypotéku, družstevních bytů)
3) exekuce movitého i nemovitého majetku (od televize mnohdy až po ledničku a pračku)
Co dlužník a osoby blízké musí strpět:
1) osobní prohlídku – dočasné omezení svobody
2) vstup do jejich domova v jakoukoliv hodinu (i bez jejich přítomnosti)
Praxe ukazuje, že dlužník je šikanován a ponižován:
1) pohrůžkou umístění dětí do dětského domova, či hrozba jinou újmou pokud neuradí
2) zabavením majetku z řad rodinných příslušníků

Pro pomoc a lepší informovanost dlužníků připravujeme pokračování. Vysvětlíme jak se efektivně bránit, jak postupovat a jak se zbavit exekucí i závazků.

Objevují se falešní exekutoři, přečtěte si jejich triky.

Registrujeme v poslední době několik případů falešných exekutorů a podobné případy se objevují i v některých médiích. Každý z podvodníků ale používá jiný postup, lidé by proto měli být opatrní.

Varujeme všechny naši klienty, podporovatele a odběratele našich novinek před falešnými exekutory, kteří se v poslední době objevili na některých místech republiky. Lidé by měli být obzvláště obezřetní, jelikož postup podvodných exekutorů bývá odlišný. Jedním případem se už začala zabývat i policie, na kterou se obrátil s trestním oznámením exekutorský úřad Praha 5. O tomto případu informovala i média.

Z veřejných registrů se dají zjistit data o dluzích

První případ se odehrál v Karviné. Za paní Annou tam přišel muž, který se prokázal obecnou vizitkou exekutorského úřadu Nový Jičín, vyhrožoval jí jménem exekutora JUDr. Fišera a chtěl po ní peníze. Přestože se paní Anna lekla, žádné peníze mu nevydala a ihned kontaktovala příslušný exekutorský úřad. Tam zjistila, že muž neměl s exekutorským úřadem nic společného, a že soudní exekutor za paní Annou žádného zaměstnance neposlal. Následně vyšlo najevo, že podvodník byl muž z nedaleké vesnice, který se z veřejných rejstříků dozvěděl, že paní Anna má dluhy. Pokusil se proto z ní pod falešnou hrozbou exekuce vylákat finanční prostředky.

Podvod od začátku až do konce

Druhý případ se odehrál v Chomutově a celý podvod byl mnohem propracovanější. Falešný exekutor si totiž vymyslel exekuci od začátku do konce. Podvedl nejen dlužníka, ale i věřitele a dopustil se několika závažných provinění, mimo jiné například zfalšování úřední listiny, konkrétně exekuční vyúčtování. Vše začalo tím, že se pan Luboš z Chomutova rozhodl vymáhat svou pohledávku prostřednictvím soudního exekutora. Ke své smůle se ale obrátil na vymahače, kteří neměli s exekutorským úřadem nic společného. Obratně však operovali s pojmem „exekuce“, že se pan Luboš domníval, že komunikuje právě s exekutorským úřadem. Po čase bylo Lubošovi divné, že mu exekutor žádné peníze nedal, jelikož měl zprávy, že dlužník část dluhu už uhradil. Obrátil se proto s dotazem na exekutorský úřad Praha 5, o němž si myslel, že exekuci provádí.

Ke svému překvapení ale zjistil, že exekutorský úřad žádnou exekuci vůči dlužníkovi nevede a že žádný soud ji nikdy nenařídil. Poté se ukázalo, že Luboš do té doby nekomunikoval s pravým soudním exekutorem, nýbrž s podvodníky. Aby se na podvod jen tak lehce nepřišlo, vystavovali falešní exekutoři i nepravé úřední dokumenty. Ty fiktivně podepisovali jménem reálně existujícího exekutorského úřadu a opatřovali je falešným kulatým razítkem.Exekutorský úřad Praha 5 proto podal na policii již trestní oznámení kvůli padělání a pozměňování veřejné listiny ve smyslu ustanovení § 348, případně trestného činu podvodu ve smyslu ustanovení § 324 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Zdroj: www.ihned.cz

Setkáváme se s podobnými případy také. Často se také setkáváme s tím, že vymahací agentury a vymahači záměrně předstírají, že jsou již exekutoři a dlužníky tím přivádí v omyl, některé případy lze kvalifikovat i jako trestný čin podvodu.

Přinášíme proto následující rady, jak se správně zachovat.

NAŠE RADA: Co tedy dělat, když u vás zazvoní exekutor?

Je důležité si uvědomit, že soudní exekutor je veřejným činitelem a je při výkonu soudního rozhodnutí vybaven značnými pravomocemi. Nelze mu bránit ve výkonu jeho činnosti, tím byste si způsobili značné problémy. Soudní exekutor si může vynutit vstup do Vašeho bytu i bez Vašeho souhlasu či vědomí za asistence zámečníka popř. i policie. Nicméně i soudní exekutor a jeho vykonavatelé se musí řídit určitými pravidly. Stává se velmi často, že pracovníci různých vymáhacích agentur či některých věřitelů vystupují způsobem, aby vzbudili dojem, že jsou exekutory nebo jejich vykonavateli a dlužník nebo jeho blízcí je pustili do svého soukromí. Tito lidé samozřejmě nebudou postupovat bez Vaší účasti, protože žádný zámečník by jim Váš zámek neotevřel a Policie ČR by jim také neasistovala. Proto si dávejte velmi dobrý pozor, koho pouštíte do svého bytu. Vymahači nemají žádná speciální práva a V y nejste povinni s nimi, na rozdíl od skutečného soudně pověřeného exekutora či jeho vykonavatelů, hovořit! Rozhodně nepouštějte do svého soukromí každého, kdo bude tvrdit, že je exekutor.

Zazvoní-li u vás osoba (osoby), která se představí jako soudní exekutor a bude se dožadovat vstupu do vašeho soukromí, aby sepsal a popř. i zabavil majetek, který se tam nachází, je na místě maximální obezřetnost. Ze všeho nejdříve požadujte, aby Vám tato osoba prokázala svou totožnost služebním a nejlépe i občanským průkazem. Dále požadujete předložení soudního rozhodnutí o nařízení exekuce a exekučního příkazu, na jehož základě se vstupu do vašeho soukromí domáhá. Na to máte právo! Pokud se vám nepodaří záležitost vysvětlit, zmíněná osoba se nedokáže prokázat (pozor nestačí se prokázat “nějakou plackou“, kde bude napsáno exekuce, exekutor, exekuční pracovník či jiný podobný nesmysl, ale dotyčná osoba se Vám skutečně musí prokázat všemi výše zmíněnými prostředky) a nemáte ponětí, oč se jedná, hned zavolejte na linku 158 a vyžádejte si přítomnost policie. Policejní hlídka by měla dorazit, ale může odmítnout setrvat po celou dobu, kdy u Vás exekutor bude úřadovat. V tomto případě si zajistěte přítomnost důvěryhodného svědka (známí, soused, spolupracovník), při čemž platí, že čím víc svědků, tím lépe. Od 1. ledna 2013 má navíc dlužník možnost požadovat pořízení videozáznamu, naruší-li Vaše soukromí exekutor, či jeho vykonavatelé. Na pořízení videozáznamu vždy trvejte!

NOVINKA V NAŠEM HLAVNÍM MENU

čtěte "SPRÁVA FINANCÍ"

Nově v našem menu "Insolvence"

A OPĚT JSME ROZŠÍŘILI NABÍDKU NAŠICH SLUŽEB!!!

NOVĚ "TOPÍTE SE V PAPÍRECH?" VIZ HLAVNÍ MENU VLEVO

!!!NYNÍ NOVÁ RUBRIKA!!!

"NEMOVITOSTI K PRODEJI"

(VIZ HLAVNÍ NABÍDKA)

NOVINKY U NÁS!!!

Nově se zabýváme vyplácením exekucí.

Víte vůbec jak exekuce a nucená dražba vlastně probíhá? Ne? Tady je pár bodů:

 • Exekutor (případně zástavní věřitel) Vám nemusí předem sdělit, že se chystá Vaši nemovitost vydražit. Může se tedy stát, že jednoho dne přijdete domů, nebudete se moci dostat dovnitř a budete muset prosit u známých o nocleh nebo budete dokonce muset spát „pod mostem“.
 • Při dražbě se často stává, že se nemovitost draží jen za polovinu její reálné, tržní hodnoty. Pokud má tedy nemovitost hodnotu 2 miliony, nucenou dražbou můžete okamžitě přijít o milion korun.
 • Od peněz získaných v dražbě se však ještě musí odečíst náklady dražby, daň a odměna exekutora. Dost možná Vám tedy ani peníze z dražby nezaplatí Vaše dluhy. Můžete tak skončit bez nemovitosti a navíc s dalšími dluhy.

Nikde už Vám nepůjčí? Máte nemovitost (i zatíženou)? Tak na co ještě čekáte, zkuste to u nás...

!!!Žádné poplatky předem!!!

Pracovní doba kanceláře:

Po - Pá

9.00 - 15.30 hod.

 

Telefonický kontakt

9.00 - 19.00

pracovní dny i víkendy

!!!ČTĚTE!!!

 

Dobrý den,
Chcete zhodnotit Vaše peníze?
Nestačíme pokrývat poptávku a proto
Hledáme do našeho týmu další investory.
Máte zájem s námi spolupracovat?

Kontaktujte nás.

!!!NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Upozorňujeme na novou záložku v hlavním menu "SLOVNÍČEK POJMŮ"

Články

Počet exekucí vzrostl téměř o dvacet procent

06.01.2016 12:08
tn.nova.cz/clanek/pocet-exekuci-vzrostl-temer-o-dvacet-procent.html